fbpx

1. Загальні положення

1.1. Дійсна оферта, що є офіційною пропозицією ФОП Плаксюк Дар’я Юріївна (далі за текстом - «Продавець»), укладання Договору купівлі-продажу товарів (далі за текстом - «Договір») дистанційним способом через Інтернет-магазин, розташований на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://podyh.com/» (далі - «Інтернет-сайт»).
1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозицій Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, в терміни та за ціною, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття та визначення

2.1. В дійсній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижче приведені терміни мають наступні значення:
«Товар» - предмети одягу, аксесуари;
«Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», інструмент для представлення чи реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної торгівлі.
«Покупець» - фізична особа, що заключає з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, вказаних Покупцем при розміщенні замовлення та здійсненні оплати.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар на умовах даного Договору. Дійсний Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
оплата Покупцем замовлення, що оформлене в Інтернет-магазині;
обробка та доставка замовлення Покупця на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений в Інтернет-магазині в наявній кількості.
4.2. При відсутності Товару на складі, представник Продавця зобов’язується сповістити Покупця по телефону або через електронну пошту. У разі відсутності позицій на складі також служить статус «Немає в наявності».
4.3. При відсутності Товару Покупець вправі замінити Товар на аналогічну модель, відмовитися від даного Товару або скасувати Замовлення.
4.4. При відсутності Товару можливе передзамовлення, умови передзамовлення будуть вказані на сторінці Товару.

5. Умови доставки замовлення

5.1. Доставка Товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється за адресою Покупця, вказаною при оформленні замовлення.
5.2. Порядок та умови доставки детально регулюється розділом «Доставка та повернення» на сайті Інтернет-магазину, за адресою https://podyh.com/uk/delivery-and-returns/

6. Права і обов’язки сторон

6.1. Продавець має право:
в односторонньому порядку зупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
6.2. Покупець зобов’язаний:
своєчасно оплачувати і отримувати Замовлення на умовах цього договору.
6.3. Покупець має право:
оформити Замовлення в Інтернет-магазині;
оформити електронний договір;
вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
отримати інформацію про Продавця, необхідну для надання послуг за цим Договором

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов у рамках цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та діючим законодавством України.
7.2. Продавець не несе відповідальності за:
за незначну невідповідність кольорової гами товарів, що може відрізнятися від оригіналу товару, виключно з-за різної передачі кольорів моніторами персональних комп'ютерів, екранами планшетів та смартфонів тощо;
за вміст та правдивість інформації, що надана Покупцем при оформленні замовлення;
за затримання та перебої в наданні Послуг (обробка замовлень і доставки товару), які виникають за причин, що виходять за межі сфери контролю Продавця;
за протиправні дії, що виконуються Покупцем за допомогою доступу до мережі Інтернет;
7.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами, що непереборно впливають на умови цього договору, маються на увазі події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно втручаються у виконання попередніх домовленостей, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти.
7.4. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких спорів виключно шляхом переговорів.

8. Інші умови

8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на Інтернет-сайті за адресою https://podyh.com/uk/terms-and-conditions/
8.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, на умовах Закону України «Про захист персональних даних».
8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
8.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
8.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
8.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків тощо.

9. Порядок повернення товару

9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.
9.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.
9.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару.
9.4. Порядок і умови повернення детально регулюється відповідним розділом «Доставка та повернення» на сайті Продавця, за адресою https://podyh.com/uk/delivery-and-returns/

10. Права на інтелектуальну власність

10.1. Весь контент, доступний на сайті Інтернет-магазину Продавця, що включає в себе, але не обмежується, зображення, музику, звуки, відео, документи, малюнки, логотипи, меню, веб-сторінки, графіку, кольорові схеми, інструменти, шрифти, дизайни, діаграми, схеми розташування, процеси, функції та програмне забезпечення (спільно іменовані «Контент») і доменне ім’я “podyh.com” є власністю Продавця, якщо не зазначено інакше, і захищені національними та міжнародними законами про авторське право і інших законах про інтелектуальну власність.
10.2. Ви не можете відтворювати, публікувати, розповсюджувати, змінювати, створювати похідні роботи на основі або використовувати будь-яким чином, повністю або частково, Контент без попередньої письмової згоди з Продавцем.
10.3. Продавець має виключне право дозволяти або забороняти на свій розсуд будь-яке відтворення, публікацію, розповсюдження, демонстрацію, модифікацію, створення похідних творів або використання будь-яким способом, повністю або частково.
10.4. Продавець має право в будь-який час вимагати авторства будь-якого Контенту, розміщеного на сайті, і заперечувати проти будь-якого використання, спотворення або іншої модифікації такого Контенту.
10.5. Будь-яке відтворення, публікація, поширення, демонстрація, модифікація, створення похідних робіт або використання будь-яким способом Контенту, прямо дозволеного Продавцем у письмовій формі, повинні виконуватися виключно в законних цілях і у відповідності з усіма законами.

11. Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної відправки товару, шляхом повернення грошових коштів
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.